بسته آموزشی گام به گام تا موفقیت در انتخابات + نرم افزار انتخابات

معرفی بسته آموزشی برنامه ریزی گام به گام تا موفقیت در انتخابات و نرم افزارهوشمند مدیریت و هدایت ستادهای انتخاباتی:

 

استفاده‏ کنندگان بسته آموزشی برنامه ریزی گام به گام تا موفقیت در انتخابات  به صورت کاربردی و علمی با نحوه صحیح استارت شروع به کار تبلیغات انتخاباتی و حرکت گام به گام بعدی برای موفقیت در آن، از جمله انجام تحقیقات لازم جهت آماده شدن برای مبارزه انتخاباتیتعریف کردن یک هدف استراتژیک که همانا مقدار رأی مورد نیاز برای پیروز شدن در انتخابات است- تحلیل، بخش‌بندی و انتخاب رأی‌دهندگان گروه هدف – تعیین یک پیام انتخاباتی – تهیه یک برنامه ارتباطی با رأی‌دهندگان – اجرای درست این برنامه با شیوه های کاربردی، علمی و امتحان شده آشنا می‏ شوند.

همچنین، نرم افزار هوشمند انتخاب با هدف افزایش جهشی بهره وری کار در ستادهای انتخاباتی و صرفه جویی در عوامل ارزشمند زمان، هزینه و نیروی انسانی برای کسب موفقیت در یک کارزار انتخاباتی+ راهنمای کاربرد نرم افزار و بسته آموزشی برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات از دیگر خدمات این موسسه است. 

توضیحات بیشتر...

هدف از طراحی این نرم افزار، کمک به بهره وری و افزایش بازدهی فعالیتهای ستادهای انتخاباتی است. در زمان انتخابات بعلت حجم زیاد کارهای جاری عملاً شیرازه کارها از دست مسئولین ستادها خارج می‌شود. وظیفه نرم افزار اینست که اطلاعات و مشخصات تخصصی و فنی مرتبط با مناطق انتخاباتی و کاندیدا را از کاربر دریافت و پس از تحلیل، آنالیز، دسته بندی و پردازش نموده و راهکارهای عملی و راهبردی به مسئولین ستادها اعلام کند. در این نرم افزار، کاربر باید ابتدا مناطق انتخاباتی را مثلاً به 30 منطقه تقسیم و این مناطق را از نظر جمعیت، تعداد خانوار، سطح عمومی سواد، سطح عمومی اقتصادی و ... برای نرم افزار مشخص کند نرم افزار پس از دریافت این اطلاعات مناسبترین شیوه تبلیغات را برای دست اندرکاران ستاد تعیین می کند. همچنین نرم افزار پس از دریافت مناطقی که تحت پوشش تبلیغاتی قرار گرفته اند؛ مناطقی را که روی آن مناطق کار انجام نگرفته را لیست نموده و به کاربر ارائه می نماید و این لیست قابل پرینت باشد. همچنین بسته به فواصل زمانی مانده تا روز انتخابات به شما توصیه های تخصصی و راهبردی می دهد و در نهایت بر اساس تحلیل داده ها درصد موفقیت کاندیدای شما را با 5% خطا  برای شما معین می کند. 

بسته آموزشی برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات به صورت کاربردی و علمی با نحوه صحیح استارت شروع به کار تبلیغات انتخاباتی و حرکت گام به گام بعدی برای موفقیت در آن، از جمله انجام تحقیقات لازم جهت آماده شدن برای مبارزه انتخاباتی - تعریف کردن یک هدف استراتژیک که همانا مقدار رأی مورد نیاز برای پیروز شدن در انتخابات است- تحلیل، بخش‌بندی و انتخاب رأی‌دهندگان گروه هدف - تعیین یک پیام انتخاباتی- تهیه یک برنامه ارتباطی با رأی‌دهندگان - اجرای درست این برنامه با شیوه های کاربردی، علمی و امتحان شده آشنا می ‏شوند.

 

همچنین دریافت این خدمات از طریق راه های ارتباطی زیر قابل حصول می‌باشد.

پست الکترونیک: info@Iranarae.Com

 

موسسه تخصصی آموزشی و انتخاباتی پژوهش