خدمات مرتبط با قراردادهای مشاوره آنلاین و خصوصی با نتایج تضمینی

نامزدهای انتخابات برای موفقیت در یک انتخابات رقابتی باید بتوانند با ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم مخاطبان و رأی دهندگان حوزه انتخابیه را تحت پوشش مؤثر پیام های ارتباطی قرار داده و آنها را برای تمایل به خویش اقناع نمایند. برای این منظور دو قدم اساسی شرط موفقیت است.

اول ایجاد یک ساختار درست سازمانی و ستادی قوی که این ظرفیت را داشته باشد تا تمام مناطق انتخاباتی را تحت پوشش ارتباطی صحیح قرار دهد. در واقع ایجاد ساختار درست ستاد انتخاباتی، تهیه نقشه راه پیروزی یک کاندیدا است. اما بسیاری از ستادهای طراحی شده توسط نامزدهای انتخاباتی با مشاوران محلی، فاقد یک اسلوب صحیح برای دستیابی به اهداف مذکور می باشند. مطالعه ساختار بیش از یکصد ستاد انتخاباتی نشان می دهد؛ بسیاری از این ستادها غیرعلمی، ایستا و فاقد آپشنهای لازم برای مدیریت چنین امر حساسی است و عملاً فعالیتهای بخشهای همدیگر را خنثی کرده و 70% بهره وری کار را پایین می آورند.

مشکل دوم نحوه ارتباط با گروه های مختلف رأی دهنده است. این مهمترین بخش کار است. در چه صورت گروه های مختلف رأی دهنده مثل فرهنگیان، ورزشکاران، بانوان و ... اقناع خواهند شد که به شما رأی بدهند و به رقیب شما رأی ندهند و چگونه بصورت هوشمند از عامل زمان، مکان و هزینه استفاده بهینه نمایید؟ اینجاست که داشتن مشاورانی حرفه ای، کار آمد و مجرب اهمیت خود را نشان می دهد. موسسه تخصصی و انتخابات پژوهش در قالب دو قرارداد نظارت و مشاوره راهبردی به کمک مشاوران مجرب و زبده خود ازصفر تا صد انتخابات در کنار شما، همراه شما و ناظر هوشمند انتخاباتی شما خواهد بود و به شما مشاوره خواهند داد تا چگونه ساختار یک ستاد انتخاباتی بهره ور را طراحی کنید. جمعیت رأی دهندگان را شناسایی، تحلیل و پیامهای انتخاباتی مؤثر را طراحی و برای آنان ارسال نمایید و در نهایت با ایجاد موج انتخاباتی در هفته های منتهی به زمان پایان انتخابات، فضای روانی منطقه را به نفع خود تغییر دهید.

قرارداد شماره 1

موضوع این قرارداد، شامل تقدیم نرم افزار هوشمند انتخابات با هدف افزایش جهشی بهره وری کار در ستاد شما و صرفه جویی در عوامل ارزشمند زمان، هزینه و نیروی انسانی برای کسب موفقیت در یک کارزار انتخاباتی + راهنمای کاربرد نرم افزار + شش بسته آموزشی برای توان افزایی و آشنایی دست اندر کاران ستاد شما به دغدغه های رأی دهندگان، بانک سئوالات و اصطلاحات انتخاباتی، برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات، طراحی ستادهای هوشمند انتخاباتی، روشهای ذهنیتسازی رأیدهندگان و روش های اقناع و جذب آراء بانوان در انتخابات + ارائه دهها ساعت مشاوره تخصصی آنلاین و آموزش عملیات روانی و ذهنیت سازی انتخاباتی برای طی ماهها مانده به انتخابات برای آماده سازی فضای اجتماعی و افکار عمومی جهت اقبال به شما برای حصول به پیروزی است. همچنین این موسسه به ستاد شما تضمین کتبی خواهد داد که در زمان انجام قرارداد در حوزه انتخابیه با کاندیدای مورد نظر شما قراردادی با سایر رقبای انتخاباتی تا حصول نتیجه نخواهد بست.

مبلغ این قرارداد صد میلیون ریال است که نصف مبلغ آن در ابتدای قرارداد و ما بقی آن با هدف تلاش مشترک برای موفقیت شما فقط در صورت پیروزی دریافت خواهد شد. ضمناً این مبلغ برای کاندیداهای آینده انتخابات شورای شهر به یک دوم و انتخابات صنفی( اتاقهای اقتصادی و فنی، کانونهای مهندسی و صنفی) به یک پنجم کاهش می یابد.

قرارداد شماره  2

موضوع این قرارداد، مشابه عملیات اجرایی قرارداد شماره 1 به علاوه عملیات اجرایی حضوری کارشناسان این موسسه در ستاد شما می باشد. نیروهای آموزش دیده این موسسه در زمان لازم وارد عمل خواهند شد تا فضا و بستر اجتماعی لازم برای کسب موفقیت شما مهیاتر شود. همچنین این موسسه به ستاد شما تضمین کتبی خواهد داد که در زمان انجام قرارداد  در حوزه انتخابیه با کاندیدای مورد نظر شما قراردادی با سایر رقبای انتخاباتی تا حصول نتیجه نخواهد بست. زمان ارائه خدمات مشاوره تخصصی به مسئول تبلیغات ستاد شما که مهمترین و مؤثرترین بخش خدمات مؤسسه ماست به دو برابر افزایش خواهد یافت.

مبلغ این قرارداد دویست میلیون ریال است که نصف مبلغ آن در ابتدای قرارداد و مابقی آن با هدف تلاش مشترک برای موفقیت شما فقط در صورت پیروزی دریافت خواهد شد. ضمناً این مبلغ برای کاندیداهای آینده انتخابات شورای شهر به یک دوم و انتخابات صنفی( اتاقهای اقتصادی و فنی، کانونهای مهندسی و صنفی) به یک پنجم کاهش می یابد.

دریافت فرم شماره 1 و 2:

http://uploader.iranarae.com/contract-1.pdf

http://uploader.iranarae.com/contract-2.pdf

همچنین دریافت این خدمات از طریق راه های ارتباطی زیر قابل حصول می‌باشد.

پست الکترونیک: info@Iranarae.Com

موسسه تخصصی آموزشی و انتخاباتی پژوهش