خدمات تضمینی مشاوره تخصصی آن لاین

  • معرفی خدمات تضمینی مشاوره تخصصی آن لاین

نامزدهای انتخابات برای موفقیت در یک انتخابات رقابتی باید بتوانند با ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم مخاطبان و رأی دهندگان حوزه انتخابیه را تحت پوشش مؤثر پیام های ارتباطی قرار داده و آنها را برای تمایل به خویش اقناع نمایند. برای این منظور دو قدم

اساسی شرط موفقیت است.

اول ایجاد یک ساختار درست سازمانی و ستادی قوی که این ظرفیت را داشته باشد تا تمام مناطق انتخاباتی را تحت پوشش ارتباطی صحیح قرار دهد. در واقع ایجاد ساختار درست ستاد انتخاباتی، تهیه نقشه راه پیروزی یک کاندیدا است. اما بسیاری از ستادهای طراحی شده توسط نامزدهای انتخاباتی با مشاوران محلی، فاقد یک اسلوب صحیح برای دستیابی به اهداف مذکور می باشند. مطالعه ساختار بیش از یکصد ستاد انتخاباتی نشان می دهد؛ بسیاری از این ستادها غیرعلمی، ایستا و فاقد آپشنهای لازم برای مدیریت چنین امر حساسی است و عملاً فعالیتهای بخشهای همدیگر را خنثی کرده و 70% بهره وری کار را پایین می آورند.

مشکل دوم نحوه ارتباط با گروه های مختلف رأی دهنده است. این مهمترین بخش کار است. در چه صورت گروه های مختلف رأی دهنده مثل فرهنگیان، ورزشکاران، بانوان و ... اقناع خواهند شد که به شما رأی بدهند و به رقیب شما رأی ندهند و چگونه بصورت هوشمند از عامل زمان، مکان و هزینه استفاده بهینه نمایید؟ اینجاست که داشتن مشاورانی حرفه ای، کار آمد و مجرب اهمیت خود را نشان می دهد. موسسه تخصصی و انتخابات پژوهش در قالب قرارداد نظارت و مشاوره راهبردی به کمک مشاوران مجرب و زبده خود ازصفر تا صد انتخابات در کنار شما، همراه شما و ناظر هوشمند انتخاباتی شما خواهد بود و به شما مشاوره خواهند داد تا چگونه ساختار یک ستاد انتخاباتی بهره ور را طراحی کنید. جمعیت رأی دهندگان را شناسایی، تحلیل و پیامهای انتخاباتی مؤثر را طراحی و برای آنان ارسال نمایید و در نهایت با ایجاد موج انتخاباتی در هفته های منتهی به زمان پایان انتخابات، فضای روانی منطقه را به نفع خود تغییر دهید.

  • معرفی قرارداد:

موضوع این قرارداد، شامل کلیه خدمات شماره 2 (تقدیم نرم افزار هوشمند انتخابات با هدف افزایش جهشی بهره وری کار در ستاد شما و صرفه جویی در عوامل ارزشمند زمان، هزینه و نیروی انسانی برای کسب موفقیت در یک کارزار انتخاباتی + راهنمای کاربرد نرم افزار + شش بسته آموزشی برای توان افزایی و آشنایی دست اندر کاران ستاد شما به دغدغه های رأی دهندگان، بانک سئوالات و اصطلاحات انتخاباتی، برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات، طراحی ستادهای هوشمند انتخاباتی، روشهای ذهنیتسازی رأیدهندگان و روش های اقناع و جذب آراء بانوان در انتخابات)  + ارائه دهها ساعت مشاوره تخصصی آنلاین و آموزش عملیات روانی و ذهنیت سازی انتخاباتی برای طی ماههای مانده به انتخابات برای آماده سازی فضای اجتماعی و افکار عمومی جهت اقبال به شما برای حصول به پیروزی است. همچنین این موسسه به ستاد شما تضمین کتبی خواهد داد که در زمان انجام قرارداد در حوزه انتخابیه با کاندیدای مورد نظر شما، قراردادی با سایر رقبای انتخاباتی تا حصول نتیجه نخواهد بست.

مبلغ این قرارداد 10 میلیون تومان (صد میلیون ریال) است که نصف مبلغ آن در ابتدای قرارداد و ما بقی آن با هدف تلاش مشترک برای موفقیت شما فقط در صورت پیروزی دریافت خواهد شد.

برای اطلاع بیشتر با شماره 09128885409 تماس حاصل فرمائید.

متن قرارداد

1-  طرفين قرارداد

ين قرارداد بين جناب آقای / سرکارخانم ............................... به نمايندگي ............................. كه در اين قرارداد كارفرما خوانده مي‏شود از یک طرف و موسسه تخصصی انتخاباتی پژوهش به شماره ثبت 258 به مدیریت آقای خدادادی كه در اين قرارداد مشاور خوانده مي‏ شود  از طرف دیگر به شرح ذيل منعقد مي ‏گردد.

 

2- موضوع قرارداد

ارايه خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی به کارفرما و یا نمایندگان ایشان برای مهارت افزایی با هدف موفقیت در انتخابات سال 1398 نامزد محترم مورد نظر کارفرما شامل ارائه نرم افزار هوشمند انتخاب و راهنمای فارسی آن + 6 بسته آموزشی شامل: دغدغه های رأی دهندگان، بانک سئوالات و اصطلاحات انتخاباتی، برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات، طراحی ستادهای هوشمند انتخاباتی، روشهای ذهنیتسازی رأیدهندگان و روش های اقناع و جذب آراء بانوان در انتخابات + ارائه مشاوره های تخصصی از مرحله تصمیم گیری تا انتخاب و نحوه اعتراض های درست و مؤثر قانونی به عملکرد دستگاههای اجرائی و رقبا تا مرحله تائید اعتبار نامه

 

3- مدت قرارداد

مدت قرارداد از زمان شروع قرارداد تا تائید اعتبارنامه کاندیدای محترم تعيين گرديده است.

 

4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد صد میلیون ریال تعیین مي گردد كه نصف اين مبلغ به عنوان حق الزحمه و تامین هزینه های مشاور در ابتدای قرارداد و بقیه بشرط موفقیت کاندیدای مورد نظر کارفرما در این قرارداد و توسط كارفرما پرداخت خواهد گرديد.

تبصره1: پرداخت هزينه كليه امكانات نرم افزاري و سخت افزاري لازم، رفت و آمد و غذاي مشاور، تايپ و تكثير مستندات و تهيه ساير ملزومات مورد نياز پروژه، بر عهده مشاور است.

تبصره2: چنان كه كارفرما به هر دليل از ادامه كار در هر مقطع از قرارداد انصراف دهد، حق الزحمه مشاور به ميزان اولیه قرارداد پرداخت مي گردد.

 

5- تعهدات طرفين قرارداد

5-1 تعهدات مشاور

 مشاور بايد شرح خدمات اين قرارداد را با به كاربردن روش ها و اصول تخصصی به انجام برساند.

- مشاور بايد مطابق برنامه از پيش تعيين شده و مورد توافق طرفين قرارداد، خدمات مشاوره را بصورت online  به کارفرما یا نماینده ایشان ارائه دهد.

- مشاور پايان هر ماه، گزارش پيشرفت كار همراه با اشکالات اجرایی را به کارفرما ارايه خواهد نمود.

- مشاور متعهد می شود که مدارک و اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نموده و تحت هیچ شرایطی در اختیار غیر قرار ندهد.

- چون این قرارداد بصورت انحصاری منعقد میگردد، مشاور متعهد میشود تا زمان پایان قرارداد خدمات و قرارداد خود را در اختیار هیچ فرد یا اشخاصی دیگری در حوزه انتخابیه مندرج در قرارداد قرار ندهد.

  • 5-2- تعهدات كارفرما

- کارفرما کلیه اطلاعات و مدارک لازم براي اجرای موضوع قرارداد را در اختیارمشاور قرارداده و دستور همکاری کلیه مدیران و كاركنان ستاد خود را در کمیته های راهبری، اجرایی و گروه هاي كاري را صادر خواهد نمود.

  • کارفرما نماینده خود را به منظور برآورده ساختن الزامات قرارداد و پياده سازي به مشاور معرفی و اختیارات لازم را به نماينده معرفي شده تفویض خواهد نمود.
  • كارفرما شماره تماس و Email   اختصاصی مناسب براي ارتباط مشاور با كميته هاي راهبري، اجرايي و گروه هاي كاري را به منظور اجراي فعاليت هاي موضوع قرارداد اختصاص خواهد داد.
  • 6- نشاني طرفين قرارداد
  • 6-1- نشاني كارفرما: ............................................................................................................................................................................................
  • تلفن و نمابر: .........................................................................................................................................................................................................................
  •  

6-2- نشاني مشاور:

تهران – بالاتر از میدان ولی عصر – کوچه کاریابی – شماره 19

تلفن تماس :  5409 – 888 - 0911

هرگاه طرفین قرارداد نشانی خود را طي مدت قرارداد تغییر دهند باید موضوع را کتباً به طرف دیگر اعلام نماید و تا وقتی که نشانی جدید اعلام نشده، کلیه مكاتبات به نشانی مشخص شده در اين قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده قانونی تلقی خواهد گرديد.

 

7- نسخ  قرارداد

اين قرارداد كه در 7 ماده و دو نسخه منعقد گرديده و  مهر و امضاء شده است و از هرحيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و همه نسخ حكم واحد را دارند.