خدمات مرتبط با صدور گواهینامه های تخصصی

  • معرفی خدمات صدور گواهینامه تخصصی

موسسه تخصصی و انتخاباتی پژوهش به عنوان تنها موسسه تخصصی و حرفه ای با موضوع تامین دانش کنشگران سیاسی و انتخاباتی برای مدیریت و هدایت تبلیغات انتخاباتی، مبادرت به برگزاری دوره غیر حضوری و صدور گواهینامه طی دوره نموده است که نمونه آنرا را در ذیل مشاهده می فرمائید.

دریافت این گواهینامه طی مراحل ذیل امکان پذیر است:

  1. واریز مبلغ یکصد هزار هزارتومان به کارت بانک ملی به شماره:

 5505- 6011- 9917- 6037  بنام آقای علی خدادادی

  1.  ارسال جزوه برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات به همراه تعداد 10 سوال تخصصی در همین زمینه و برگرفته از همین جزوه‌ ی آموزشی توسط موسسه تخصصی آموزشی و انتخاباتی پژوهش برای داوطلب

 

توضیح کوتاه جزوه‌ی آموزشی برنامه ریزی گام به گام برای موفقیت در انتخابات

”استفاده‏ کنندگان این بسته به صورت کاربردی و علمی با نحوه صحیح استارت شروع به کار تبلیغات انتخاباتی و حرکت گام به گام بعدی برای موفقیت در آن، از جمله انجام تحقیقات لازم جهت آماده شدن برای مبارزه انتخاباتی – تعریف کردن یک هدف استراتژیک که همانا مقدار رأی مورد نیاز برای پیروز شدن در انتخابات است- تحلیل، بخش‌بندی و انتخاب رأی‌دهندگان گروه هدف – تعیین یک پیام انتخاباتی – تهیه یک برنامه ارتباطی با رأی‌دهندگان – اجرای درست این برنامه با شیوه های کاربردی، علمی و امتحان شده آشنا می‏ شوند".

  1. مطالعه و پاسخ به سوالات مربوط به جزوه‌ ی آموزشی و ارسال جواب‌ها به آدرس پست الکترونیکی ایران آرا به آدرس: email: info@Iranarae.com
  2. ارسال گواهینامه به همراه مهر موسسه‌ی مشاوره انتخاباتی به دو صورت دلخواهِ متقاضی توسط موسسه ایران آرا(ارسال پستی، از طریق پست الکترونیک).