انتخاب دشوار اصلاح طلبان در اسفند ۹۸ /لیدرها در محاصره مثلث تردید.

علی آزادی: اگرچه اسفند ۹۸ از ماه ها قبل به دغدغه اصلی محافل سیاسی داخل کشور بدل شده، اما در فاصله زمانی 6 ماهه تا انتخابات مجلس یازدهم و برخلاف انتظار، نه جناح راست تکلیفش با استراتژی انتخاباتی روشن شده نه جناح چپ به یک راهبرد اجماعی در اینباره دست یافته است.
در میدان انتخابات پیش رو، از بازیگران تا بازیگردانان، و از مجریان تا داوران، همگی در شناخت شرایط حاضر با شک و شبهه و در ارزیابی از وضعیت پیش رو با تردید و سردرگمی مواجه شده اند.
در جبهه اصلاحات، فارغ از چنددستگی و اختلاف نظر در مورد اصل مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، می توان «سردرگمی و عدم اطمینان» را به عنوان مخرجِ مشترکِ رویکردِ اکثریتِ قریب به اتفاقِ اصلاح طلبان، فاکتور گرفت.
جبهه اصلاحات در محاصره مثلث تردید
در شرایط حاضر جبهه اصلاحات از چپ رادیکال تا راست محافظه کار، چه آن دسته که تحریم را تقبیح می کنند و چه قشری که مشارکت را پوچ و بی ثمر می انگارند، همگی با درجه ای از شک وتردید مواضع انتخاباتی خود را اعلام داشته اند. هم آن ها که ترغیب به مشارکت کرده اند، دعوت شان همراه با شروط ضمنی ایراد شده، هم رگه های کمرنگی از تردید در مواضع افرادی که تحریم را ترویج می کنند قابل ردیابی است. ریشه این عدم اطمینان و سردرگمی جبهه اصلاحات را می توان در چند عامل جستجو کرد.
از یک سو چگونگی رویکرد حاکمیت نسبت به ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات و محدودیت های احتمالی که با نظارت استصوابی بر نامزدهای اصلاح طلب اعمال خواهد شد، آنها را دچار ترسِ تکراری ردصلاحیت های گسترده کرده است. ردصلاحیت هایی که ممکن است مانند انتخابات قبل دست آنها را برای معرفی کاندیدا خالی بگذارد و حتی به ...

بازگشت به اخبار